Bourrassé výroba korků

Dobrá zátka se skládá ze tří základních částí: z korku, jistoty a důvěry. Jejich harmonické propojení Skupina BOURRASSÉ zajišťuje přímým nákupem suroviny v korkových hájích, vlastními odborníky v oboru a taktéž vlastním průmyslovou technikou, know-how a patenty. Toto jedinečné propojení staví Skupinu BOURRASSÉ v celém odvětví do jedinečné pozice. Jen díky němu je BOURRASSÉ schopen nabídnout svým zákazníkům stabilní kvalitu, na kterou se mohou plně spolehnout. Komplexnost celého procesu je zárukou jeho transparentnosti. .

Rozměr / dimenze

Francouzská skupina BOURRASSÉ, sídlící již po několik generací na jihu departmentu Landes, současně zaměstnává na 400 pracovníků. Ročně je v jejich závodech vyrobeno na 800 milionů korkových zátek. Skupina je zastoupena téměř ve 30 zemích světa a disponuje i výrobním závodem a pobočkou nejen v Portugalsku, ale i jižní Americe.

Výrobní postup / know-how

Skupina BOURRASSÉ využívá nejpokrokovější dostupnou technologii, spolu se zkušenostmi a znalostmi, načerpanými během tří generací, to vše doprovázené vlastním strategickým výzkumem v oboru a filozofií trvalého rozvoje. Jedinečnost Skupiny BOURRASSÉ tkví v ovládnutí výrobních postupů od přímého nákupu suroviny v korkových hájích, přes zpracování a výrobu, až po dokončovací práce a samotný prodej.

Filozofie

BOURRASSÉ, to je naslouchání zákazníkům, dané slovo a tvrdá práce. Velmi staré hodnoty, stejně tak jako chuť vína. Naši odborně školení obchodníci a obchodní zástupci znají jednotlivě své zákazníky, analyzují jejich individuální potřeby a až poté nabízejí. Kvalita vždy na prvním místě, bez ohledu na zákazníka.

Bourrassé výroba korků
Bourrassé výroba korků

Staré portugalské rčení praví: „Eukaliptusy jsou pro nás, borovice pro naše děti a korkové duby pro naše vnoučata.“ Korek, noblesní kůra z jedinečného stromu a biologicky odbouratelná surovina, je oprávněně spojovaná s jedním z nejušlechtilejších materiálů, sklem. Korková zátka je nenahraditelným partnerem vína již po staletí a je to právě ona, která prozradí ještě dříve než samotný degustátor, zda bylo víno dokonale doprovázeno a plně respektováno během svého tichého zrání. Korkové zátky respektují přírodu i během své výroby. Veškerá použitá voda je před zpětným vypuštěním do přírody čištěna. Korek však nemá pouze hodnotu ekonomickou, ale také ekologickou. Korkové duby výrazně napomáhají chránit půdu, usměrňovat stékání vody a mírnit tak erozi či vystupují jakožto strážci lesních požárů.

Příroda hraje v celém procesu tu nejdůležitější roli zajišťováním samotné „výroby“ korku, čehož by lidé bez její pomoci nikdy nebyli schopni docílit. Na nás zbývá práce nejobtížnější, a to zpracování, kontrola, opracování, formování, opětovná kontrola a zosobnění. Cíl? Vytvoření nezastupitelného partnera vín, korkovou zátku.

Výběr suroviny v hájích

Jsou to vysoké nároky na kvalitu, co nás vede přímo až do korkových hájů. Zde začíná naše práce, naše řemeslo. Portugalské háje v regionu Alentejo jsou nám důvěrně známé již po čtvrtstoletí, stinná místa, paseky, nejzdravější stromy. To vše umožňuje našim odborníkům od května do července nakupovat tu nejkvalitnější surovinu a následně ji náležitě skladovat.

Bourrassé výroba korků
Bourrassé výroba korků

Aktivní hloubkové čištění

Korková hmota je skladována a sušena v nejlepších možných podmínkách po dobu 300 dní. Kůra stromů v blízkosti země, a tedy vlhkosti je odstraněna a pro výrobu zátek se nepoužívá. Takto vytříděná a usušená surovina je aktivně čištěna pomocí vstřikování páry, díky čemuž dochází k odstranění veškerých nečistot, mikroorganismů a snížení hladiny taninů. Používaná voda pochází ze zemních vrtů, nikdy z vodovodní sítě, aby se zabránilo kontaktu s chlórem, který přispívá k rozvoji 2,4,6 TCA. Hermetické uzavření korkových desek po dobu čištění je dodatečným opatřením.

Neriskantní zrání

Zrání je nezbytnou operací, umožňující vysoušení suroviny, čímž je připravována na následné opracování a formování. U BOURRASSÉ se tento postup skládá z expozice korkových desek na slunce a jejich ventilace na nerezových paletách, čímž dochází k limitování vývoje mikroorganismů, potenciálnímu zdroji vzniku 2,4,6 TCA. Trvání tohoto procesu je ze stejného důvodu pečlivě sledováno a omezeno.

Průběžná kontrola 2,4,6 TCA

Během klíčových etap zpracování surového korku na korkové zátky nebo granulát probíhají v pravidelných intervalech a dle předběžně stanoveného plánu odběry vzorků. Tyto reprezentativní odběry jsou uskutečňovány každou hodinu a následně nezávislou laboratoří analyzovány. V případě výskytu 2,4,6 TCA v odebraných vzorcích, přesahujícím stanovenou horní hranici, celý kus, ze kterého zpracovávaná surovina pochází je systematicky izolován a oddělen od zbytku produkce, aby mohl být posléze znovu upraven.

Mytí peroxidem

Dezinfekce, extrakce, eliminace ! Přírodní zátky, 1+1 nebo aglomeráty, všechny po zpracování obsahují drobné prachovité zbytky, které jsou díky peroxidové koupeli odstraněny a zároveň dochází ke hloubkové dezinfekci. Následuje oplachování v čisté vodě, díky čemuž jsou odstraněny nejen další případné zbylé částečky, ale zejména peroxid.

Bourrassé výroba korků
Bourrassé výroba korků

Dezaromatizace procesem VX®

Přestože třízené, sušené, čištěné, zpracované, dezinfikované, korkové zátky vždy obsahují jemné stopy přírodních aromat. BOURRASSÉ k jejich odstranění používá patentovaný postup hydrodestilace VX®, kdy jsou aromatické molekuly odstraňovány za pomoci páry a spolu s ní unášeny, a tak eliminovány.

Dokončení a personifikace

U BOURRASSÉ je každý klient jedinečný, stejně tak jako každá objednávka. Díky přísné kontrole trasability je BOURRASSÉ schopen svým klientům nabídnout korkové zátky „s rodokmenem“, tedy zpětně dohledat všechny podstoupené procesy včetně laboratorních výsledků, kterými prošly, a tak zaručit zákazníkovi vysokou kvalitu a spolehlivost svých produktů.