Dobrá zátka se skládá ze tří základních částí: z korku, jistoty a důvěry. Jejich harmonické propojení Skupina BOURRASSÉ zajišťuje přímým nákupem suroviny v korkových hájích, vlastními odborníky v oboru a taktéž vlastním průmyslovou technikou, know-how a patenty. Toto jedinečné propojení staví Skupinu BOURRASSÉ v celém odvětví do jedinečné pozice. Jen díky němu je BOURRASSÉ schopen nabídnout svým zákazníkům stabilní kvalitu, na kterou se mohou plně spolehnout. Komplexnost celého procesu je zárukou jeho transparentnosti.